Mativesi OÜ Mativesi OÜ

Ajalugu

Firma Mativesi OÜ on asutatud detsembris 2007.

Firma nimi sümboliseerib firma asutaja suhet elemendiga vesi.

Mati = Matthias (firma asutaja eesnimi)

Firma asutamise peamine põhjus seisnes selles, et Põhja- ja Ida Euroopa piirkonda oli paigaldatud arvukalt firma PALL poolt valmistatud seadmeid ja süsteeme (peamiselt seotud eri liiki vete puhastusega ). Süsteemid vajasid kvalifitseeritud hooldust.

Firma asutaja pikaajaline töökogemus seadmete hoolduse valdkonnas garanteeris paigaldatud süsteemide kvalifitseeritud järelvalve nendes maades. Veepuhastusseadmete ja tootmisliinide tõrgeteta toimimine on vahetult seotud süsteemide koostisosade asjatundliku hooldusega. Matthias on omandanud selles vallas aastatepikkuse praktilise töökogemuse.

15 aastase tegevuse jooksul Mativesi OÜ juhataja Matthias on omandanud erialase hariduse Saksamaal. Ta on läbinud kõik vajalikud etapid selleks, et nüüd ettevõtet edukalt juhtida. Ta on üle maailma arvukate klientide juures tehnikaga põhjalikult kokku puutunud ning suutnud alati iseseisvalt lahendada üleskerkinud probleemid. Ta on töötanud pöörd-osmoosi süsteemide koolitusprogrammide juhendajana. Saksamaa firmas PALL oli ta aastaid vastutav isik, kes kontrollis seadmeid enne käikuandmist, seejärel võttis ta üle kõigi süsteemide teenindusosakonna juhtimise.

Aastal 2008 alustas firma tööd ühe inimesega. Seoses töömahtude kasvuga töötab tänasel päeval firmas täiskohaga 6 töötajat.

Aastate jooksul on olemasolevate puhastussüsteemide hooldamise käigus tekkinud kogemus, kuidas erinevaid süsteeme edasi arendada ja laiendada. Oleme laienenud teistesse valdkondadesse, kus oleme kasutanud oma kogemusi põhitegevusest. See on andud meile väljakutse arendada teisi tehnoloogilisi lahendusi.

Aastal 2014 avasime poe. Omame mitmete firmade maaletooja esindusõigusi ja müüme põhitegevusega seotud laotooteid klientidele.

Mativesi OÜ
Pae 4
80042 Pärnu, Eesti

info@mativesi.ee

© Copyright 2016
All rights reserved
Impressum